ثبت اختراع ایران و بین الملل | ثبت پیشرو

0

ثبت اختراع جهت در امان ماندن تلاش های ذهنی و فکری مخترع که در قالب یک اثر صنعتی پدیدار گشته انجام میگردد که کار ثبت اختراع را موسسه ثبتی پیشرو انجام خواهد داد. هیچ ضرورتی در قانون برای ثبت اختراع وجود ندارد اما با این کار، مخترع از مزیت هایی بهره مند خواهد شد. برای مثال ثبت اختراع این امکان را به مخترع میدهد که استفاده تجاری دیگران از اختراع خود را متوقف کند. لازم است بدانید با ثبت اختراع میتوانید حق برخورداری از اختراع خود را به شرکتی واگذار کنید تا بازاری برای فروش و تولید انبوه اختراع خود داشته باشید.

مراحل ثبت اختراع

 • ورود به بخش ثبت اظهارنامه اداره کل مالکیت صنعتی
 •  بارگذاری ضمائم
 •  بازبینی اطلاعات و ضمائم
 •  پرداخت هزینه های مربوط به ثبت اختراع و دریافت شماره اظهارنامه

مدارک ثبت اختراع

 • سه نسخه از اظهارنامه اختراع
 • سه نسخه از توصیف اختراع
 • توضیحات اختراع
 • خلاصه ای از توصیف اختراع جهت ثبت اختراع
 • نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم
 • مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
 • درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
 • مدارک مربوط به حق تقدم که باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
 • در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی انجام شده باشد، احتیاج به مدارک نماینده قانونی میباشد.
 • رسید پرداخت هزینه های قانونی

هزینه ثبت اختراع

حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسیمی

 • شخص حقیقی: 10/000 ریال
 • شخص حقوقی: 100/000 ریال

هزینه ثبت سالانه ثبت اختراع

 • شخص حقیقی: سال اول تا پنجم، هر سال معادل 100/000 ریال
 • سال ششم تا سال دهم، هر سال معادل 200/000 ریال
 • سال یازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300/000 ریال
 • سال شانزدهم تا بیستم، هرسال معادل 400/000 ریال
 • شخص حقوقی: 10 برابر مبلغ تعیین شده برای اشخاص حقیقی

جریمه تأخیر در پرداخت هزینه سالانه: معادل نصف قسط سالانه در دوره های پنج ساله مربوط

هزینه استعلام برای انتقال، اجازه بهره‌برداری یا اعراض

 • شخص حقیقی: 50/000 ریال
 • شخص حقوقی: 500/000 ریال

حق‌ثبت انتقال قراردادی و قهری

 • شخص حقیقی: 300/000 ریال
 • شخص حقوقی: 3/000/000 ریال

حق ثبت مجوز بهره‌برداری یا فسخ و خاتمه آن: نصف هزینه انتقال قراردادی و قهری

هزینه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن: معادل حق ثبت اظهارنامه

 • حق ثبت انتقال اظهارنامه یا اجازه بهره‌برداری از آن
 • شخص حقیقی: 50/000 ریال
 • شخص حقوقی: 500/000 ریال

حق ثبت تغییرات

 • شخص حقیقی: 50/000 ریال
 • شخص حقوقی: 50/000 ریال

هزینه صدور گواهی المثنی

 • شخص حقیقی: 100/000 ریال
 • شخص حقوقی: 1/000/000 ریال

هزینه رونوشت مصدق

 • شخص حقیقی: 5/000 ریال
 • شخص حقوقی: 50/000 ریال

هزینه اخذ تأییدیه تسلیم اظهارنامه یا صدور گواهی نامه اختراع

 • شخص حقیقی: 15/000 ریال
 • شخص حقوقی: 150/000 ریال

هزینه رسیدگی به اعتراض به رد ثبت

 • شخص حقیقی: 500/000 ریال
 • شخص حقوقی: 750/000 ریال

هزینه رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت

 • شخص حقیقی: 1/500/000 ریال
 • شخص حقوقی: 3/000/000 ریال

ودیعه تسیلم دادخواست ابطال به دادگاه

 • شخص حقیقی: 3/000/000 ریال
 • شخص حقوقی: 4/500/000 ریال

هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین‌المللی به عنوان اداره مبدأ

 • شخص حقیقی: 50/000 ریال
 • شخص حقوقی: 500/000 ریال

لطفا به این مطلب رای دهید

88%

88%

عالی
 • امتیاز نویسنده

  8.8

 • امتیاز کاربران (1 رای)

  9.4

درباره نویسنده بیشتر بدانید ...

لطفا دیدگاه خود را بنویسید (-:

تماس بگیرید